fbpx
01 434 70 12 040/775 779 info@novinar-drustvo.si

Aktivne poletne počitnice

Aktivne poletne počitnice bodo potekale v Ljubljani na OŠ dr. Vita Kraigherja in so namenjene otrokom letnika 2018 in starejšim. Subvencionirana mesta z strani Mestne občine Ljubljana so namenjena otrokom od 1. do 5. razreda osnovne šole. Trudimo se, da je velik del programa (če nam le omogoča vreme) izpeljan zunaj, v naravi hkrati pa se bodo vsebine tedensko menjavale, da bodo otroci preizkusili in spoznali čim več različnih dejavnosti.

Program počitnic

Prvo jutro, ko so prisotni vsi otroci, bomo izvedli spoznavno delavnico (podajanje žogice s klicem enega od otrok, izdelava aviončkov in iskanje lastnika le tega). Namen spoznavne delavnice je, da se otroci spoznajo med sabo in pričnejo ustvarjati
nove prijateljske vezi. Na bazen in bolj oddaljene destinacije se otroci odpravijo z avtobusom LPP. Vse ostale aktivnosti pa se bodo dogajale v bližini telovadnice, tako da se bodo do njih odpravili kar peš. Za varnost na bazenu je poskrbljeno, saj so otroci razdeljeni v manjše skupine glede na predznanje plavanja in z njimi je skozi ves čas prisoten vaditelj plavanja.

Program je sestavljen iz različnih športnih vsebin, ki se vsak teden spreminjajo in sicer se otroci preizkusijo in seznanijo s: pohodništvom, rolanjem, elementarnimi igrami, igrami z žogo, plavanjem, igrami v vodi ter skoki v vodo, štafetnimi igrami, hokejem z rolerji ter na travi, baseballom, slack linom, orientacijo, plesne delavnice in različnimi spretnostnimi poligoni. Poleg športnih aktivnosti pa seveda v program vključujemo različne ustvarjalne delavnice, različne eksperimente, družabne igre in vsebine kjer otroci predstavijo svoje talente (kuharski mojster, karaoke, Novinarjev talent).

Termini 2024:

 • 1. 7. – 5. 7.
 • 8. 7. – 12. 7.
 • 15. 7. – 19. 7.
 • 22. 7. – 26. 7.
 • 29. 7. – 2. 8.
 • 5. 8. – 9. 8.

OKVIRNI PRIGRAM PO URAH:
– Od 7.00 do 8.30 ure varstvo v telovadnici in učilnici z aktivnostmi po izbiri otrok,
– malica,
– od 9.00 do 12.00 ure potekajo vsak dan različne športne aktivnosti, delavnice in izleti z različnimi obiski.
– ob 12.00 uri se odpravimo na kosilo gostilno, ki je v neposredni bližini in smo nazaj približno ob 13.00 uri,
– od 13.00 do 15.30 ure potekajo različne delavnice in športne aktivnosti,
– sledi popoldanska malica in v nadaljevanju varstvo do 17.00 s prosto igro po izbiri otrok na zunanjem igrišču dokler jih ne prevzamejo starši ali skrbniki.

* Program je okviren in se lahko spremeni glede na vremenske razmere in razpoložljivost zunanjih sodelavcev.

CENA

 • BREZPLAČNO (otroci iz socialno ogroženih družin (1. in 2. dohodkovni razred-odločba za otroški dodatek) obvezno dopisati pod opombe: PROŠNJA ZA BREZLAČNO VARSTVO) osnovnošolski otroci (od 1. do 5. razreda) s stalnim prebivališčem v MOL)
 • 10 EUR/dan (subvencionirana mesta, program sofinancira Mestna občina Ljubljana, število mest je omejeno)
 • 25 EUR/dan (otroci z drugih občin in po zapolnitvi prostih mest, s prijavami pričnemo v četrtek, 9.5., ob 11. uri).

PRIJAVE

Prijave za NESUBVENCIONIRANA mesta začnemo zbirati v četrtek, 9.5., ob 11. uri

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA

Vsa SUBVENCIONIRANA mesta so zasedena (odprtje prijav 7.5.2024 on 7:00)

Pogoji za subvencionirana mesta:

 • V posamezen program subvencioniranega počitniškega varstva je otrok lahko vključen največ dva tedna.
 • Programi so namenjeni otrokom, ki bodo v letošnjem šolskem letu zaključili 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana.
 • Programi so namenjeni tudi otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, vendar le v primeru, da otroci obiskujejo osnovne šole v Ljubljani.
 • Ne glede na navedeno ceno programa, so v vseh terminih na voljo mesta za socialno ogrožene otroke, za katere je varstvo v celoti brezplačno (prosimo, da ob prijavi to navedete pod opombe).
 • Število prostih mest je omejeno, upoštevali bomo vrstni red prijav.
 • Za vsakega otroka je obvezno izpolniti svojo prijavnico (velja tudi za sorojence).

Prijava in plačilo je mogoče le za celoten termin. Plačilo izvedete po potrditvi prijave in prejetju računa. Cena vključuje: vse športne in spremljevalne aktivnosti, prevoz z Ljubljanskim potniškim prometom, uporabo vseh pripomočkov in rekvizitov, kosila in malice, zavarovanje proti tretji osebi, animacijo, stroške vodenja in organizacije programa, učitelje in animatorje SD Novinar.

*Plačila v primeru odpovedi udeležbe na subvencioniranem programu, ne bomo vračali.
*Ob prijavi na nesubvencioniran program se je potrebno včlaniti v SD Novinar (letna članarina: 15 EUR).

Pomembno: Varstvo bo organizirano v skladu s splošnimi pogoji SD Novinar.

Mi se že veselimo druženja med počitnicami!

Programe sofinancira