fbpx
01 434 70 12 040/775 779 info@novinar-drustvo.si

Integracijske gibalne urice

 

Integracijske gibalne urice potekajo v dopoldanskem času na vrtcih, kjer naš učitelj pripravi in vodi ob sodelovanju in pomoči strokovnega delavca iz vrtca vodil gibalno uro. Vadba je za otroke sodelujočih vrtcev brezplačna. Program v letošnjem šolskem letu izvajamo v vrtcih Galjevica in Viški vrtci. V program je vključenih 45 skupin drugega starostnega obdobja. Vadbo po podobnem sistemu izvajamo v nekaterih vrtcih že 7. šolsko leto.


Gibalna ura je sestavljena tako, da otroci skozi celo leto pridobivajo nova znanja in jih v naslednjem letu tudi nadgradijo. Z vadbo, ki poteka preko igre, otroci razvijajo motorične sposobnosti, spoznajo pomen sodelovanja in timskega dela. Poleg tega preko različnih gibalnih iger razvijajo ustvarjalnost, ko iščejo svoje rešitve za dosego ciljev različnih nalog. Otroci se tu srečajo z osnovno motoriko in osnovnimi elementi različnih športov. Otroke bomo skozi igro popeljali v svet telesne aktivnosti.

Vsebine: naravne oblike gibanja, elementarne igre, štafetne igre, otroški plesi, osnovne dejavnosti z žogo, hoja in tek v naravi, osnove gimnastike in atletike.