V SD Novinar imamo večdesetletno tradicijo na področju izobraževanja učiteljev smučanja, kot ena najštevilčnejših in najuspešnejših osnovnih organizacij pod okriljem ZUTS-a, Od katerega je prejela že številna priznanja za uspešno delo in prispevek na področju usposabljanja in organizacije strokovnih kadrov.

V sezoni 2017-18 bomo izpeljali nove programe usposabljanja kot jih predpisuje ZUTS v skladu z novim Zakonom o športu (ZŠpo-1).

Na kratko nov zakon ne dovoljuje več izvajanja programov Učitelj alpskega smučanja mlajših otrok (UASMO) in Učitelj alpskega smučanja I. stopnje (UI).

UASMO in UI bodo še vedno lahko člani ZUTS in osnovnih organizacij vendar bodo lahko učili le kot pomočniki, vendar imajo v prehodnem obdobju najkasneje do 23.6.2019 možnost opravljati t.i. premostitveni modul in s tem pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja II. stopnje (UII).

Tako bomo v letošnji sezoni izpeljali:

 

Smučarsko društvo Novinar

letos praznuje

60. obletnico delovanja