Interesna dejavnost Športna šola SD Novinar je vadba, ki je namenjena otrokom 1. triade osnovne šole. Z vadbo, ki zajema različne športne vsebine (naravne oblike gibanja, igre z žogo, atletika, gimnastika, poligoni, štafetne igre) želimo pri otrocih razviti široko paleto gibalnih znanj. S pomočjo igre bodo otroci razvijali vse motorične sposobnosti
kot tudi spoznali pomen sodelovanja in timskega dela.

V letošnjem letu bomo izvajali interesno dejavnost Športna šola SD Novinar za otroke 1.-3. razreda na naslednjih OŠ (vadba je namenjena samo učencem šole):

  • OŠ Dravlje (mala telovadnica, torek, 15.00-15.45),
  • OŠ dr. Vita Kraigherja (mala telovadnica, sreda, 15.30-16.30),
  • OŠ Kolezija (mala telovadnica, četrtek, 15.00-16.00),
  • OŠ Riharda Jakopiča (mala telovadnica, petek, 15.50-16.35),
  • OŠ Šmartno pod Šmarno goro (ponedeljek, 16.15-17.00),
  • OŠ Trnovo (mala telovadnica, sreda, 16.15-17.15),
  • OŠ Vič Abramova (mala telovadnica, petek, 15.45-16.30),
  • OŠ Vič Tržaška (ponedeljek, 15.00-15.45).

Z vadbo pričnemo v tednu po 25.9.2017.

Za prijavo izpolnite elektronsko prijavnico ali pa jo natisnite in oddajte na prvi vadbi.

Vadba je za učence šol brezplačna.

Sofinancira:

Smučarsko društvo Novinar

letos praznuje

60. obletnico delovanja