V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali  s popoldanskimi gibalnimi uricami v sklopu Športne šole v vrtcih:

Vadba namenjena otrokom od tretjega leta dalje. S telovadbo, ki poteka preko igre in zajema naravne oblike gibanja, igre z žogo, osnove atletike in gimnastike, poligone in štafetne igre, spoznajo pomen sodelovanja in timskega dela. S pestrimi športnimi vsebinami želimo pri otrocih razviti široko paleto gibalnih spretnosti in znanj.

Smučarsko društvo Novinar

letos praznuje

60. obletnico delovanja